Legea pensiilor 2014

        legea 263/2010Legea pensiilor actualizataCAP. I Legea pensiilor - Dispozitii generale

CAP. II Legea pensiilor- Bugetul asigurarilor sociale de stat

CAP. III- Contributia de asigurari sociale

CAP. IV- Pensii

Legea pensiilor: SECTIUNEA 1 Pensia pentru limita de varsta

SECTIUNEA a 2-a Pensia anticipata

SECTIUNEA a 3-a Pensia anticipata partiala

SECTIUNEA a 4-a Pensia de invaliditate

SECTIUNEA a 5-a Pensia de urmas

SECTIUNEA a 6-a Calculul pensiilor

SECTIUNEA a 7-a Stabilirea si plata pensiilor

CAP. V Alte drepturi de asigurari sociale

CAP. VI Casa Nationala de Pensii Publice si casele de pensii sectoriale

SECTIUNEA 1 Organizarea CNPP si a caselor de pensii sectoriale

SECTIUNEA a 2-a Atributiile CNPP, ale caselor teritoriale de pensii si ale caselor de pensii sectoriale

CAP. VII Raspunderea juridica

SECTIUNEA 1 Infractiuni

SECTIUNEA a 2-a Contraventii

CAP. VIII Jurisdictia asigurarilor sociale

CAP. IX Dispozitii tranzitorii

CAP. X Dispozitii finale

Legea Pensiilor: ANEXA 1 LISTA cuprinzand personalul navigant din aviatia civila ale carui locuri de munca se incadreaza in conditii speciale

ANEXA 2 LISTA cuprinzand locurile de munca incadrate in conditii speciale, in care se desfasoara urmatoarele activitati

ANEXA 3 UNITATILE care au obtinut avizul pentru indeplinirea procedurilor si criteriilor de incadrare in conditii speciale, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia si criteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale, cu modificarile si completarile ulterioare

ANEXA 4 LISTA cuprinzand profesiile din activitatea artistica ale caror locuri de munca se incadreaza in conditii speciale

ANEXA 5 VARSTE STANDARD de pensionare, stagii complete si stagii minime de cotizare

ANEXA 6 VARSTE STANDARD de pensionare, stagii complete si stagii minime de cotizare in specialitate, pentru cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale

ANEXA 7 SALARIUL MEDIU ANUAL

ANEXA 8 SALARIUL MINIM PE TARA

 

Legea pensiilor 2014 actualizata